Rabu, 13 Juni 2018

Puisi: Janari wekasan


Janari wekasan 
Dadan Dania

ngageuri wanci janari
lain pedah asakan teu nyari
lain pedah kadaharan bari
tapi hate teu daek walagri.
bereyek budak
andekak murak burayak
caleuhak najan teu katepi mais ciak
seuweu nu mangkak
kapiharep hirup hareup
mugia marakbak
najan huap kurang kerep
geus maneuh,
ramadhan wekasan boga baju weuteuh
sataun dua kali maksakeun
neudeun pakeun, ganti raksukan
saban lebaran jeung munggaran taun ajaran
teuteup anteb
kana pameunteu anu naraptap
anu masih kumetap
siwi anaking,
arinya jaga sing luhung
tong kabawa muyung
mun ramadhan pamit
mun lebaran indit
naon anu kagamit
salian hate anu ngajerit?
waktu ngagayuh ka subuh
beuki marudah
ngarahuh teu puguh dalah
nuyun dosa nu bayuhyuh
ranggah nyangga guligah
gusti, ieu abdi lugay
ngarunday munajat
ngaranggeuy tobat
malar hate teu beueuy
sangkan iman teu baleuy
leuleuy ngareumbeuy hirup nu reunggeuy
Link Banner
ARTIKEL SELANJUTNYA Selanjutnya
ARTIKEL SEBELUMNYA Sebelumnya
ARTIKEL SELANJUTNYA Selanjutnya
ARTIKEL SEBELUMNYA Sebelumnya
 

Masukan email Anda di bawah ini